Kontaktiniai asmenys

Konferencijos rengimo komiteto pirmininkė Prof. dr. Aušra Navickienė

Telefonai: (+370) 2366 116 (darbo), (+370) 687 41494 (mobilus), e. paštas: ausra.navickiene@kf.vu.lt

Konferencijos rengimo komiteto sekretorė Agnė Zumbrickaitė

Telefonai: (+370) 2366 111 (darbo),  (+370) 687 41494 (mobile), faksas: (+370) 2366 104, e. paštas: agne.zumbrickaite@kf.vu.lt

 

 

Adresas susirašinėjimui

Knygotyros ir dokumentotyros institutas
Komunikacijos fakultetas
Vilniaus universitetas
Universiteto g. 3
LT-01513 Vilnius, Lietuva