Kvietimas dalyvauti

Senas spausdinimo ir knygininkystės tradicijas turintis Vilnius šimtmečius buvo svarbus vidurio Europos rytų pakraščio knygų leidybos ir jų gamybos centras, kuriame formavosi ir kartu gyvavo skirtingi knygos pasauliai. Skirtingi jų kultūros modeliai buvo nulemti Lietuvos etninių ir konfesinių bendruomenių tradicijų, jų informacinių ir komunikacinių poreikių. Mažumų knygos leidyba ir kultūra dėl besikeičiančių politinių, ekonominių, kultūrinių aplinkybių įvairiais istoriniais tarpsniais čia įgydavo vis naujų formų ir raiškų įvairovės. Ši tradicija liudija ryšį su šiandienos mažų šalių ir mažumų knygos leidybos savitumais, jų kaita ir svarba darniai visuomenės plėtrai globaliame pasaulyje.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros institutas maloniai kviečia Jus dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mažumų knyga: istorinės patirtys ir šiandienos raiškos globaliame pasaulyje“, kuri įvyks 2015 m. rugsėjo 24–25 d. Vilniaus universitete. Ši 23-oje Vilniaus knygotyros konferencija rengiama kartu su pasauline mokslininkų organizacija ,,Autorystės, skaitymo ir leidybos istorijos draugija“ (Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, SHARP) ir tarptautine regionine organizacija ,,Šiaurės, Baltijos šalių ir Rusijos knygos, bibliotekų ir skaitymo istorijos tinklas“ (Nordic–Baltic–Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading (HIBOLIRE), kurios vienija įvairių humanitarinių ir socialinių mokslų tyrėjus.

 Konferencija skiriama plačiai suprantamų mažumų knygos kultūros ir leidybos istorijos bei šiandienos klausimams. Konferencijos rengėjai tikisi suburti mokslininkus, analizuojančius tradicinių ir skaitmeninių medijų kūrybos, leidybos, gamybos, sklaidos ir recepcijos reiškinius bei jų raišką mažuose sociumuose, konceptualizuoti mažumų knygos tyrimus bei paskatinti jų plėtrą Baltijos regione ir kitose Europos bei pasaulio šalyse. Konferencijos organizatoriai mažumų sąvoką sieja su visuomenės etninėmis, konfesinėmis, kultūrinėmis, socialinėmis, kalbinėmis ir kitokiomis mažumomis, o jų knygos kultūrą ir leidybą suvokia kaip įvairiais istoriniais periodais gyvavusį reiškinį, kuris įgyja vis didesnę svarbą šiandienos globaliame pasaulyje ir aktualizuoja tokios tematikos tyrinėjimus.

Kviečiame teikti pranešimus tokiomis mažumų knygos temomis:

  • Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės įvairiakalbės knygos pasauliai.
  • Mažųjų Europos tautų knyga modernėjančioje XIX a. visuomenėje.
  • Regioninių (etnografinių) bendruomenių knygos atgimimas XX‒XXI a.
  • Etnokonfesinių bendruomenių knygos leidyba ir kultūra ir Europoje (Lietuvoje ‒ žydų, totorių, karaimų, sentikių ir kt. knygos).
  • Paraleidyba įvairiais istoriniais laikotarpiais (kolekcinė knyga, dailininko knyga, savilaida, alternatyvaus pavidalo knygų leidyba, nelegali leidyba ir kt.).
  • Išeiviškų bendruomenių leidyba tautinėmis ir kitomis kalbomis.
  • Mažos šalies leidyba globaliame pasaulyje.

Konferencijos kalbos

Anglų kalba. Siūlymus teikti pranešimus lietuvių ir rusų kalbomis prašome derinti su konferencijos rengėjais.